Top

DC Ballet

元旦日為本校假期 (1/1)

1月1號係元旦,同時間亦都係本校假期,所以係唔洗上堂㗎!如果學員本身喺係呢幾日上堂,請記得聯絡分校秘書安排補堂😙😙
唔知大家喺呢幾日假期有咩做呢,小編我就因為參加左「香港天燈節」,所以就準備用呢一日喺屋企摺紙鶴呀挑戰摺紙鶴健⼒⼠世界紀錄呀💪💪💪!如果大家對呢個活動感興趣,可以睇返小編我之前喺 DC Ballet 專頁出嘅post ,又或者向我哋嘅分校秘書姐姐查詢😎
 

Post a Comment