Top

分校資料_bk

藍田總校

藍田總校位於藍田區中心,於藍田區已發展12年,自2005年開始不斷擴充,現藍田總校設有四間芭蕾舞課室。
校務處地址︰九龍藍田啟田道61號啟田大廈B座 2 樓 03 及 04 室(交通銀行樓上)、3 樓 04 及 06 室
聯絡電話﹕3677-2802 / 2772-0061
查詢電郵︰dcballetlamtin@gmail.com
開放時間︰逢星期一休息
中午12:00 至 晚上9:00 (逢星期二至五)
(暑期期間﹕上午11:00 – 晚上8:00 )
上午9:00 至 晚上7:00 (逢星期六)
上午9:00 至 晚上7:00 (逢星期日)
地圖(藍田地鐵站A出口,直上扶手電梯)

九龍灣淘大分校

DC Ballet 九龍灣分校已經從九龍灣嘉和商場搭搬咗去九龍灣淘大商場。而我哋九龍灣淘大商場新校舍嘅規模比九龍灣嘉和商場舊校舍大咗足足幾倍,可以提供一個更優質同舒適嘅環境俾小朋友去練習芭蕾舞。

新校舍嘅地址係九龍灣牛頭角道77號淘大商場2期2樓133-137號舖。
(港鐵站B出口)
聯絡電話︰2759-8819
傳真號碼﹕2688-6302
開放時間︰逢星期一休息
中午1:00 至 晚上7:00 (逢星期二至五)
(暑期期間﹕上午11:00 – 晚上8:00 )
上午9:00 至 晚上7:00 (逢星期六)
上午9:00 至 晚上7:00 (逢星期日)
查詢電郵︰bajoywaveskb@gmail.com

火炭分校

火炭分校地址︰沙田火炭銀禧商場705號舖
聯絡電話︰2688-2630
傳真號碼﹕2688-6302
開放時間︰逢星期一休息
中午12:00 至 晚上9:00 (逄星期二至五(星期四收7:30))
(暑期期間﹕上午11:00 – 晚上8:00 )
上午9:00 至 晚上7:00 (逢星期六)
上午10:00 至 晚上7:00 (逢星期日)
查詢電郵︰bajoywaves@yahoo.com.hk

觀塘分校

觀塘校務處及分校
校務處及分校地址︰九龍觀塘開源道72號溢財中心3樓15室 (觀塘廣場旁)
聯絡電話︰3611-6936 (校務處) 3999-9082 (觀塘分校)
查詢電郵︰office@dcballet.com
辨工時間︰逢星期日及一休息
上午10:00 至 晚上7:00 (逢星期二至五)
上午9:00 至 晚上6:00 (逢星期六)
地圖(觀塘地鐵站B出口)

將軍澳彩明商場分校

調景嶺分校地址︰調景嶺彩明商場3樓07號舖
聯絡電話︰2755-9288
傳真號碼﹕2688-6302
開放時間︰逢星期一休息
下午1:00 至 晚上8:00 (逢星期二至五)
(暑期期間﹕上午11:00 – 晚上8:00 )
上午9:00 至 晚上6:00 (逢星期六)
上午9:00 至 晚上6:00 (逢星期日)
查詢電郵︰bajoywavestko@gmail.com

油塘大本型分校

油塘分校地址︰油塘大本型商場3樓06號舖
聯絡電話︰2668-9099
查詢電郵︰yautong@dcballet.com
開放時間︰逢星期一休息
下午1:00 至 晚上8:00 (逢星期二至五)
(暑期期間﹕上午11:00 – 晚上8:00 )
上午9:00 至 晚上6:00 (逢星期六)
上午9:00 至 晚上6:00 (逢星期日)

柴灣分校

柴灣分校地址:柴灣環翠商場1樓04及05舖
聯絡電話︰2121-2128
查詢電郵︰dcballetnanfung@dcballet.com
開放時間︰逢星期一休息
下午1:00 至 晚上8:00 (逢星期二至五)
(暑期期間﹕上午11:00 – 晚上8:00 )
上午9:00 至 晚上6:00 (逢星期六)
上午9:00 至 晚上6:00 (逢星期日)

坑口南豐分校

坑口南豐分校地址︰坑口南豐廣場地下A16及A30舖
聯絡電話︰2351-9208
傳真號碼﹕2688-6302
開放時間︰逢星期一休息
中午11:00 至 晚上8:00 (逢星期二至五)
(暑期期間﹕上午11:00 – 晚上8:00 )
上午9:00 至 晚上6:00 (逢星期六)
上午9:00 至 晚上6:00 (逢星期日)
查詢電郵︰dcballetnanfung@gmail.com