Top
Kids

RAD Grade 6 – Grade 8

適合年齡:12 – 18 歲

 

此課程以英國皇家舞蹈學院之課程教授,包括古典芭蕾(Classical)、現代舞( Free Movement )及歐洲性格舞(Character)之訓練。課堂以訓練古典芭蕾舞的優美姿勢、體態及節奏感為主。

 

**本校每年均會保送學員參加英國皇家芭蕾舞考試

6 月 2023

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Events for 5 月

30

Events for 6 月

1

No Events
Events for 6 月

2

No Events
Events for 6 月

3

No Events
Events for 6 月

4

No Events
Events for 6 月

5

No Events
Events for 6 月

6

Events for 6 月

7

No Events
Events for 6 月

8

No Events
Events for 6 月

9

No Events
Events for 6 月

10

No Events
Events for 6 月

11

No Events
Events for 6 月

12

No Events
Events for 6 月

13

Events for 6 月

14

No Events
Events for 6 月

15

No Events
Events for 6 月

16

No Events
Events for 6 月

17

No Events
Events for 6 月

18

No Events
Events for 6 月

19

No Events
Events for 6 月

20

Events for 6 月

21

No Events
Events for 6 月

22

No Events
Events for 6 月

23

No Events
Events for 6 月

24

No Events
Events for 6 月

25

No Events
Events for 6 月

26

No Events
Events for 6 月

27

Events for 6 月

28

No Events
Events for 6 月

29

No Events
Events for 6 月

30

No Events