Top
Kids

 

英國皇家舞蹈學院初級證書班

RAD Pre-Primary – Primary

 

適合年齡:4.5 – 5.5 歲

 

此課程以英國皇家舞蹈學院之芭蕾舞課程教授,進入技巧之學習,學習芭蕾舞之基礎舞步。

此課程可讓學員於升學一級的課程前有更好的基礎。

**本校保送 Pre-Primary 學員參加英國皇家舞蹈學院之Presentation Class,及Primary 學員參加英國皇家舞蹈學院之Examination,並可獲該院頒發証書。

 

課程之目的﹕

讓學員於芭蕾舞訓練及紀律上有所提昇。

讓學員獲得基本芭蕾舞的技巧、音樂節奏感及表演技巧。

讓學員有適量的運動量。

增加學員的自信心以及學習團體舞蹈或個人演出。

6 月 2023

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Events for 5 月

30

Events for 6 月

1

No Events
Events for 6 月

2

No Events
Events for 6 月

3

No Events
Events for 6 月

4

No Events
Events for 6 月

5

No Events
Events for 6 月

6

Events for 6 月

7

No Events
Events for 6 月

8

No Events
Events for 6 月

9

No Events
Events for 6 月

10

No Events
Events for 6 月

11

No Events
Events for 6 月

12

No Events
Events for 6 月

13

Events for 6 月

14

No Events
Events for 6 月

15

No Events
Events for 6 月

16

No Events
Events for 6 月

17

No Events
Events for 6 月

18

No Events
Events for 6 月

19

No Events
Events for 6 月

20

Events for 6 月

21

No Events
Events for 6 月

22

No Events
Events for 6 月

23

No Events
Events for 6 月

24

No Events
Events for 6 月

25

No Events
Events for 6 月

26

No Events
Events for 6 月

27

Events for 6 月

28

No Events
Events for 6 月

29

No Events
Events for 6 月

30

No Events