Top

DC Ballet

🤩 九龍灣淘大商場新校舍特點 🤩

不經不覺我哋DC Ballet 九龍灣淘大分校已經開張左幾個月,相信如果有親身蒞臨九龍灣分校嘅人都會感受到我哋呢間分校不論環境定設施都十分完善😁。但係為咗比一啲未去過九龍灣分校嘅家長同學員可以了解下我哋DC Ballet 對學習環境質素嘅要求,就等小編我今日同大家詳細講解九龍灣淘大商場新校舍特點先啦🥳🥳!
首先,我哋九龍灣淘大分校共設有三間大舞室提供比我哋學員去上堂,而其中特別之處在於我哋其中兩間嘅跳舞室係可以合併埋做一間跳舞室去使用,而合併左之後嘅跳舞室,空間十分之大,放眼全香港都好難搵到一間同佢不相伯仲😍😍😍!
再加上我哋亦在九龍灣分校安裝 Aurabeat 銀離子抗病毒空氣淨化機,呢個空氣淨化機能於30分鐘內消滅>99.9% 新冠病毒及其他病毒包括流感病毒、金黃色葡萄球菌及空氣懸浮細菌等,亦被多個權威機構認證為醫療級別空氣淨化機。安裝Aurabeat 銀離子抗病毒空氣淨化機的目的是務求能提供最優質的環境給予我哋嘅學員去上堂😎😎。
除咗提供最優質的環境,我哋 DC Ballet 亦提供最優質的設備俾比我哋學員使用。對一間舞蹈學校黎講,舞蹈地膠對學員的專業培訓十分之重要。一張優質的舞蹈地膠能預先比學員體驗比賽和表演時嘅情境,可以將不可控制嘅因素減至最低。為左令學員可以在舞台上表現出自己最優秀嘅一面,我哋DC Ballet 選擇購買世界知名品牌 Harlequin 的舞蹈地膠並鋪設於我哋最新嘅九龍灣淘大分校,為求令我哋每一位學員都能夠站在世界頂級的舞蹈地膠上,練習最優雅的舞蹈,成果固之然能事半功倍🥳🥳🥳。
在不久嘅將來,我哋DC Ballet將會邀請一眾嘅星級導師去我哋嘅九龍灣分校去教授大師級課程,比我哋嘅學員去報讀,希望學員從中能夠獲得寶貴嘅經驗,令佢哋嘅芭蕾舞技再上一層樓😝。
講左咁多,仲唔快啲黎我哋DC Ballet 九龍灣淘大商場新校舍參觀一下!依家新生報讀仲有優惠添呀!仲唔快啲過嚟預約免費試堂✨✨!

Post a Comment