Top

DC Ballet

2021年 Mock Exam

我哋 #DCBallet 係過去兩個星期日都係九龍灣淘大分校舉辦左兩場嘅mock exam✨
喺咁多位老師嘅輔導之下,小編都見到學員們係每次嘅 mock exam 當中都有明顯嘅進步💪💪。希望咁多位學員可以好好準備接下落嚟嘅英國皇家芭蕾舞考試,成功升 Grade 🥳🥳🥳 !
 

Post a Comment