Top

DC Ballet

2021 香港中小企創新大獎

 

嘩嘩嘩嘩,我哋DC Ballet 參加左由香港大中華中小企業商會聯同 SME Lab 中小企研究所舉辦「香港中小企創新大獎 2021」✨。並係咁多位參賽者之中,獲得香港中小企創新大獎 – 傑出獎🥳🥳🥳

DC Ballet 能夠在過往一年逆境中迸發燦爛光芒,有賴咁多位同事嘅熱心工作,同埋家長嘅鼎力支持💪💪💪。希望來年2022 年,我哋DC Ballet 亦持續邁進,繼續將最優質嘅服務同體驗帶比咁多位學員同家長🥰🥰🥰

 

Post a Comment