Top

11 月 2021

Hohoho…Santa通知大家《DC Ballet聖誕及新年試學班》早鳥優惠開始咗啦!提早報讀更可免費獲得芭蕾舞裙芭蕾舞鞋免報名費價值$580 想知課程時間表及詳情,就快啲留言Hohoho啦! 早鳥優惠 適合年齡:2.5-5.5歲 4堂試學課程$1,080 4堂試學+4堂表演課$1,980 加送舞台表演機會 名額有限,額滿即止  3999 9082 www.dcballet.com 分校地點 藍田、火炭、九龍灣、坑口、油塘、觀塘、柴灣、調景嶺 *受條款及細則約束

我哋 #DCBallet 係過去兩個星期日都係九龍灣淘大分校舉辦左兩場嘅mock exam。 喺咁多位老師嘅輔導之下,小編都見到學員們係每次嘅 mock exam 當中都有明顯嘅進步。希望咁多位學員可以好好準備接下落嚟嘅英國皇家芭蕾舞考試,成功升 Grade !