Top

週年匯演

今日係父親節,DC 芭蕾舞喺度祝咁多位父親,父親節快樂!同時間,DC 芭蕾舞今日喺青年廣場Y Studio 舉行左「父親節親親Daddy 表演」,希望各父親能夠在鎂光燈下欣賞到小朋友努力練習的芭蕾舞演出,為這個溫馨的父親節更添精彩。 依家即刻黎睇下今日父親節表演入面其中一隊學員嘅大合照先啦!更多嘅相片之後會係Facebook page 公佈,大家記得唔好錯過啦!

而係上星期四晚嘅第二場週年舞蹈匯演,我哋同樣係人才濟濟,表演一樣十分之精彩😁,今年週年匯演嘅順利舉辦,有賴家長嘅支持同埋配合💪💪💪,仲有各同事之間嘅互相合作✨✨,希望來年嘅第十七週年嘅舞蹈匯演,可以再見到大家。 依家我哋黎欣賞下 8月26日週年匯演部分嘅精采相片先啦🥳🥳!

係8月25日,我哋DC Ballet 係柴灣青年廣場Y綜藝館舉行咗一連兩日嘅週年匯演✨✨。而我哋今年週年匯演嘅主題係仙履奇緣💃。我哋DC Ballet 嘅一眾學員都為咗今次嘅表演付出左好多時間同埋汗水去練習,相信當日在場嘅觀眾都感受到💪,事不宜遲依家我哋即刻黎欣賞下當日部分嘅精采相片先啦🥳🥳🥳!

係啱啱呢個星期二,我哋DC Ballet 舉行咗一年一度嘅暑期班畢業匯演✨✨。當中大部分嘅暑期班學員都係第一次踏上舞台,但係佢哋都表現得十分勇敢💪,好少出現怯場嘅情況,依家我哋即刻黎欣賞下當日部分嘅精采相片先啦🥳🥳🥳!